🇺🇸 For English version scroll down 🇵🇱 Polska wersja na dole

🎓 2018-ban diplomáztam az ELTE-n magyar mint idegen nyelv tanárként, ami életem egyik legjobb döntése volt. Nem csak tanítani szeretek, de idegen nyelveket tanulni is. Beszélek angolul, lengyelül, egy kicsit oroszul és most tanulok spanyolul. Igyekszem minél több nyelvvel megismerkedni, hogy jobban tudjam segíteni különböző nemzetiségű tanulóimat. A nyelvtanuló énemnek is csináltam egy Instagram oldalt természetesen, itt megnézheted.

🌱 Kiskorom óta cserkész vagyok, nagyon fontos számomra a magyar nyelv és kultúra megőrzése, tudok tüzet rakni és szeretném a világot egy kicsit jobbnak hagyni magam után, mint ahogy kaptam.

🌎 Az eddigi legizgalmasabb emberi és szakmai kihívásom egy 9 hónapos ösztöndíj volt (2018/19), aminek keretében magyar nyelvet tanítottam vasárnapi iskolában, segítettem egy külföldi magyar cserkész csapatot, és magyar programokat szerveztem külhoni magyaroknak az Egyesült Államokban.

❤️ Nagyon szeretek jógázni, énekelni és utazni. Eddig több, mint 25 országban jártam.

🇺🇸

🎓 I graduated at ELTE in 2018 as a Teacher in Hungarian as a foreign language, which was one of the best decisions of my life. I’m not only in love with teaching, but I also love learning languages. I speak English, Polish, a little bit of Russian and I learn Spanish. I’m trying to get to know more and more languages, so that I can understand my students better. I created an Instagram site for my language learner self as well, you can take a look here.

🌱 I’ve been a scout since my childhood. Keeping and spreading Hungarian language and culture is very important to me, I can make fire, and I’d like to leave this world a little bit better, than I found it.

🌎 The most exciting challenge of my life as a teacher and also as a human was a 9 month internship (2018/19) in the United States. I taught Hungarian in Sunday schools, I helped the work of a Hungarian Scout troop in exile, and organized Hungarian cultural events for Americans with Hungarian roots in Connecticut.

❤️ I love doing yoga, singing and traveling. I’ve been to more than 25 countries so far.

🇵🇱

🎓 W 2018 r. skończyłam studia nauczycielskie na ELTE w zakresie nauczania języka węgierskiego jako obcego, co było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Nie tylko kocham uczyć, ale też uwielbiam uczyć się języków. Mówię po angielsku, polsku, trochę po rosyjsku i uczę się hiszpańskiego. Staram się poznawać coraz więcej języków, żeby lepiej zrozumieć moich uczniów. Stworzyłam również stronę na Instagramie, na której publikuję ciekawostki związane z uczeniem się języków obcych i moje z nimi zmagania. Możesz zajrzeć tutaj. Skończyłam licencjat z polonistyki w Budapeszcie. Studiowałam w Warszawie, w Lublinie i w Bydgoszczy. Polak, Węgier, dwa bratanki 

🌱 Od dziecka jestem harcerką. Propagowanie kultury i języka węgierskiego jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu mogę rozpalić ogień i chciałabym zostawić świat trochę lepszym niż jest.

🌎 Najbardziej ekscytującym wyzwaniem w pracy nauczyciela, ale też w życiu prywatnym, był 9-miesięczny staż (2018/2019) w Stanach Zjednoczonych. Uczyłam węgierskiego w szkołach niedzielnych, pomagałam w pracy węgierskiej drużyny harcerskiej na emigracji oraz organizowałam węgierskie wydarzenia kulturalne dla Amerykanów o węgierskich korzeniach w Connecticut.

❤️ Bardzo lubię uprawiać jogę, śpiewać i podróżować. Do tej pory byłam w ponad 25 krajach.

Back to top