A puszi nem pussy!

🇺🇸 Scroll down for English version

Minden magyar tanuló életében eljön az a sokkoló pillanat, amikor megtudja, hogy mit jelent az, hogy puszi. A legnagyobb traumát természetesen az angol anyanyelvű diákoknak okozza. A többiek általában csak nevetnek.

De mi a különbség a puszi és a csók között?

Mondhatjuk, hogy a puszit arcra adjuk a csókot pedig szájra, de sokszor fel lehet cserélni őket kontextustól függően. Nézzünk néhány példát, mikor és hogy lehet használni ezeket a szavakat.

1. Informális köszönés és elköszönés

Puszi!

Minden generáció használja, barátok, családtagok között. Gyakori telefon beszélgetések, SMS-ek, üzenetek és levelek végén. Csak elköszönésnél használjuk. Élőben is lehet mondani, de élőben általában inkább puszit adunk egymásnak. De, ha nem akarsz puszit adni valakinek, jó opció lehet, hogy csak messziről integetsz és mondod, hogy ‘Puszi!’ 😀 Többes számban is szoktuk mondani: Puszik!

 • Most mennem kell, legyen szép napod!
 • Köszi, neked is! Puszi, szia!

Ugyanígy lehet használni a puszillak / csókollak szavakat is elköszönésnél telefonon vagy levél végén.

Az egyik legtipikusabb dolog, amikor egy barátoddal vagy éppen és egy közös barát, vagy egy családtagod hív telefonon:

Anya: Szia! Mit csinálsz?
Én: Szia! Rebekával kávézom.
Anyu: Akkor nem is zavarok, mondd meg, hogy puszilom!
Én: Átadom!

Ez olyan, mint az: ‘Add át az üdvözletemet!’ csak sokkal informálisabb. Csak akkor mondjuk, ha jól ismerjük a másikat.

Csók!

A csók szót is lehet hasonlóan használni (telefonon, levélben, élőben), de ezt nem használja minden generáció minden szituációban. Ezt lehet köszönésnél és elköszönélnél is használni. Az anyukám például mindig úgy köszönt a nagymamámnak, hogy ‘Csók, Anyu!‘. Nagymamáknak lehet mondani a családban, vagy az idősebbek használják inkább. De ez lehet ember függő, akár fiatalok is használhatják barátok között.

 • Csók / csókolom, Erzsi mama! Hogy tetszik lenni?
 • Köszönöm aranyom, megvagyok!

Én azt mondanám, hogy ezt inkább családon belül használjuk. Lehet mondani például, hogy ‘Csók a családnak!‘ [=Üdvözlöm a családot!]

2. Formális köszönés – Csókolom!

Kik mondja kinek?

 • bárki néniknek (~70+)
 • férfiak / bácsik nőknek
 • gyerekek a tanáraiknak, vagy idősebb nőknek

Az mindig egy nagyon fájdalmas pont az ember életében, amikor először köszön neki úgy egy gyerek, hogy ‘Csókolom!’. Nem rég a lépcsőházban elmentem egy kb. 12 éves fiú mellett, mondtam neki, hogy ‘Szia!’ és azt válaszolta, hogy ‘Csókolom!’. Hát, nagyon öregnek éreztem magam hirtelen.

Néha nehéz lehet eldönteni, hogy mi az a határ, amikor már biztosan mondhatjuk néniknek, hogy ‘Csókolom!’ anélkül, hogy valakit megbántanánk. Vagy családon belül használhatjuk, vagy ha például jó kapcsolatban vagyunk a szomszéd nénivel. Remélem kicsit segítenek az alábbi képek is.

Ő Irén.

Irén lehet, hogy megsértődik, ha azt mondjuk neki, hogy ‘Csókolom!’

Nem biztos, de lehet!

 

 

 

Ő Marika néni.

Marika néni biztos, hogy nem fog megsértődni, ha azt mondjuk neki, hogy ‘Csókolom!’

Örülni fog!

Vidéken talán egy kicsit népszerűbb köszönési forma. Családon belül lehetséges, hogy többen használják, mint a budapestiek. De persze a legegyszerűbb, ha csak azt mondjuk, hogy ‘Jó napot (kívánok)!’. Az mindig jó formális helyzetben.

 

3. Formális köszönés – Kezét csókolom!

További verziók lehetnek: Kezit csókolom!, Csókolom a kezét!, Kézcsók!

Ezt csak férfiak mondhatják nőknek. Egy régi szokás az eredete, amikor a férfiak tényleg kézcsókot adtak a nőknek találkozáskor.

Már nem szokás, de szóban még mindig mondják néha. Főleg idősebb urak használják.

4. Szavak és kifejezések

 

https://www.instagram.com/p/B_9QbWQADHW/

Ez az általános különbség, hogy a puszit arcra adjuk, a csókot pedig szájra. A képen látható példák esetében nem cserélhetők fel a szavak. Nézzünk még néhány példát, amikor nem lehet felcserélni őket.

 • A magyarok általában 2 puszit adnak egymásnak, amikor barátokkal találkoznak. (Nem csókot. Haha, nem nem)
 • Az első csók nem mindig jó élmény. (Nem puszi. A puszi nem olyan érdekes.)

Néha fel lehet cserélni őket, de akkor általában mindig hozzátesszük a testrész nevét. Például:

 • megcsókolja a homlokát
 • szájrapuszit ad
 • kézcsók

Irodalmi művekben sokszor a ‘csók’ / ‘megcsókol’ szavakat használják akkor is, ha csak arcra adott csókról van szó. Például: Megcsókolta a kisdedet (=kisbabát). Ez azt jelenti, hogy az arcára, vagy a homlokára adott puszit.

Ha a párunk mondja nekünk, hogy ‘Adj egy puszit!’, az jelenthet szájrapuszit is. Ha a nagymamánk azt mondja (nekünk, nem a papának) hogy, ‘Adj egy csókot!’ akkor csak sima puszira gondol az arcára. Ha a papának mondja, akkor lehet arcra is és szájra is.

A puszi szleng szinonimái:

– pussz
– puszikák
– puszcsi
– puszó
– pusza
– pusszantás
– cuppantás
– cupp

 

A csók szleng szinonimái: smár, smaci (nem szép, inkább a cselekvésen van a hangsúly, nem az érzéseken)

5. Igék és példamondatok

 • megpuszil valakit

Éva megpuszilta Ádámot.

 • puszilgat / megpuszilgat valakit (=sokszor, sokáig, szeretettel)

Már egy éve nem láttam a lányomat. Alig várom, hogy jól megpuszilgassam.

 • szétpuszilgat valakit (=nagyon sok puszit ad, nagyon örül neked)

Szétpuszilgatom a fejed, ha végre találkozunk!

 • puszizkodik (=puszit ad)

Nem szeretek puszizkodni. Szerintem hülye szokás. Soha nem adok puszit.

 • megcsókol valakit

Milyen volt a randi? Mesélj! Megcsókolt?

 • jól / rosszul csókol

Diego jobban csókol, mint András.

 • csókolózik valakivel

Tegnap egy órán keresztül csókolóztunk Sanyival. Gyönyörű volt!

 • smárol valakivel

A buszon két tini ült mellettem és egész úton hangosan smároltak. Nagyon idegesítő volt.

+ Bónusz kifejezés:

 • bepuszil valamit – ennek semmi köze a puszihoz. Azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan megeszik valamit.

Két perc alatt bepusziltam egy tábla csokit.  #igaztörténet

🇺🇸

Puszi is not pussy!

In every Hungarian learner’s life there’s this shocking moment, when they get to know what puszi means. Native English speakers have the biggest trauma of course. Others are usually only laughing.

But what’s the difference between puszi and csók?

We can say, that puszi is a kiss on the cheeks, and csók is a kiss on the lips. But they can interchanged sometimes depending on the context. Let’s see some examples when and how can we use these words.

1. Informal greeting and saying bye 

Puszi!

Every generation use this among friends and family members. It’s very common to say at the end of phone conversations, text messages, messages and letters. We only use it for saying goodbye. You can say it when you meet someone in person as well, but then we rather give kisses on the cheek in reality. But if you don’t want to kiss someone, it could be a good option just to wave your hand from a distance and say Puszi! 😀 It’s also very common to use it in the plural form: Puszik!

 • Most mennem kell, legyen szép napod!
  (I have to go now, have a nice day!)
 • Köszi, neked is! Puszi, szia!
  (Thanks, you too! Kiss, bye!)

You can use the words puszillak / csókollak (I’m kissing you) the same way when you say goodbye, at the end of a conversation or message.

One of the most typical things, when you’re with a friend of yours and a common friend or a family member calls you on the phone:

Anya: Szia! Mit csinálsz?
Mom: Hi! What are you doing?
Én: Szia! Rebekával kávézom.
Me: Hi! I’m having a coffee with Rebeka.
Anyu: Akkor nem is zavarok, mondd meg, hogy puszilom!
Mom: I don’t want to bother then, tell her I’m sending kisses!
Én: Átadom!
Me: I’ll tell her!

It’s like: ‘Add át az üdvözletemet!’ (Give my regards) but it’s much more informal. We only say it if we know the given person well.

Csók!

The word csók can also be used in a similar way (on the phone, in messages, letters, in person), but it’s not used by every generation in every situation. It can be used when saying hi and saying bye as well. My mom for example always greeted my grandma saying ‘Csók, Anyu!‘ (Kiss, mom! = Hi mom!) You can say this to grandmas in the family, or elder people use it. But it can depend on your personal preferences, younger people can use it as well among friends.

 • Csók / csókolom, Erzsi mama! Hogy tetszik lenni?
  Kiss (=Hi) granny Erzsi! How are you doing?
 • Köszönöm aranyom, megvagyok!
  Thank you my gold (=darling), I’m fine!

I would say we rather use this among family. For example it’s common to say ‘Csók a családnak!‘ ‘Kiss for the family’ = Give my regards to your family.

2. Formal way of greeting – Csókolom! 

Who says it to who?

 • anyone to elder ladies (~70+)
 • men / elder men to women
 • children to their teachers or elder women

It hurts a lot, when a child greets you with ‘Csókolom’ for the first time. Not so long ago I was going down the stairs in my building and I passed by an approximately 12-year-old boy and I told him ‘Szia!’ and he answered ‘Csókolom!’. Well, I felt very old all of a sudden.

It could be hard to decide sometimes when can we say ‘Csókolom!’ for sure without offending anyone. We can use it with our family, or if for example we have a good relationship with the elder lady next door. I hope the following pictures help a little bit.

She is Irén.

She might get offended if we say ‘Csókolom!’ to her.

It’s not sure, but maybe.

.

She is Marika néni.

Marika néni won’t get offended for sure if you say ‘Csókolom!’ to her.

She’ll be happy.

 

It might be a bit more popular form of greeting elder people in the countryside. They might use it more often than people from Budapest. Of course the most simple way is to say ‘Jó napot (kívánok)!’ (=Good day!). That’s always good in a formal situation.

3. Formal way of greeting – Kezét csókolom! 

Other versions could be: Kezit csókolom!, Csókolom a kezét!, Kézcsók! (=I’m kissing your hand, hand kiss)

Only men can say this to women. Its origin is an old tradition, when men really greeted women with a kiss on their hand.

It’s not a thing anymore, but they still say it sometimes. It’s mostly used by elder men.

4. Words and phrases 

 

https://www.instagram.com/p/B_9QbWQADHW/

This is the general idea, that puszi is a kiss on the cheek and csók is a kiss on the lips. They can’t be interchanged in the examples given in the picture above. Let’s see some examples, when they can be.

 • A magyarok általában 2 puszit adnak egymásnak, amikor barátokkal találkoznak. (Nem csókot. Haha, nem nem)
  Hungarians usually give two puszi (=kiss on the cheek) to each other, when they meet friends. (Not csók (=kiss on the lips. haha, no)
 • Az első csók nem mindig jó élmény. (Nem puszi. A puszi nem olyan érdekes.)
  The first kiss is not always a good experience. (Not puszi (=kiss on the cheek. It’s not that interesting.)

Sometimes you can use both for the same thing, but then we usually add the body part where you give the kiss. For example:

 • megcsókolja a homlokát (=to kiss one’s forehead)
 • szájrapuszit ad (=to give a kiss on the lips)
 • kézcsók (=hand kiss)

In literature they usually use csók / megcsókol words even if they only mean a kiss on the cheek. For example: Megcsókolta a kisdedet (=kisbabát). (She kissed the baby) It means that she kissed her cheeks or forehead.

If our significant other says ‘Adj egy puszit!’ (Give me a kiss on the cheek), it could also mean kiss on the lips. If our grandma says to us (not to grandpa) ‘Adj egy csókot!’ (Give me a kiss on the lips) then she only thinks of a kiss on the cheek. If she says it to grandpa, then it can also mean kiss on the lips.

Slang synonyms of puszi:

– pussz
– puszikák
– puszcsi
– puszó
– pusza
– pusszantás
– cuppantás
– cupp

Slang synonyms of csók: smár, smaci (it doesn’t sound nice, it’s more about the action itself, then feelings, like ‘making out’)

5. Verbs and example sentences

 • megpuszil valakit

Éva megpuszilta Ádámot.
Eva kissed Adam.

 • puszilgat / megpuszilgat valakit (=sokszor, sokáig, szeretettel)

Már egy éve nem láttam a lányomat. Alig várom, hogy jól megpuszilgassam.
I haven’t seen my daughter for a year. I can’t wait to kiss her.
(=a lot, for a long time, with love)

 • szétpuszilgat valakit (=nagyon sok puszit ad, nagyon örül neked)

Szétpuszilgatom a fejed, ha végre találkozunk!
I will kiss your head all over if we get to meet finally!
(=to give a lot of kisses, (s)he is very happy to see you)

 • puszizkodik (=puszit ad)

Nem szeretek puszizkodni. Szerintem hülye szokás. Soha nem adok puszit.
I don’t like this habit of giving kisses. I think it’s a stupid tradition. I never give kisses.

 • megcsókol valakit

Milyen volt a randi? Mesélj! Megcsókolt?
How was your date? Tell me about it! Did he kiss you?

 • jól / rosszul csókol

Diego jobban csókol, mint András.
Diego kisses better, than András.

 • csókolózik valakivel

Tegnap egy órán keresztül csókolóztunk Sanyival. Gyönyörű volt!
Yesterday we were kissing for an hour with Sanyi. It was beautiful!

 • smárol valakivel

A buszon két tini ült mellettem és egész úton hangosan smároltak. Nagyon idegesítő volt.
There were two teenagers sitting next to me and they were making out loud all way long. It was so annoying.

+ Bonus phrase:

 • bepuszil valamit – it has nothing to do with kissing. It means that you eat something very fast.
 • Két perc alatt bepusziltam egy tábla csokit.  #igaztörténet
  I ate this big bar of chocolate in two minutes. #truestory

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top