Download your Hungarian study planner for 3 month and start 2021 efficiently!! 🥳

Scroll down for English

Nemsokára itt a 2021 és mindenki megfogadja, hogy január 1-től minden nap egy órát fog magyarul tanulni. Azért csináltam ezt a posztot és ezt a tervező füzetet, hogy gondolkozzunk kicsit együtt a célokról. A füzetben bővebben is írtam erről, de az a lényeg, hogy konkrét, reális és elérhető céljaink legyenek. Ha például valaki nyelv vizsgázni szeretne, az egy hosszútávú cél. De ha csak az az egyetlen cél, hogy sikerüljön a nyelv vizsga és nem fogalmazunk meg semmilyen kisebb célt, ami odavezet, akkor az nagyon demotiváló, stresszes és fárasztó lehet.

Egy példa: Amikor futok soha nem az van a szemem előtt, hogy 5 kilométert akarok futni. Mindig kinézek magamnak egy fát, ami nincs túl közel, de nincs is túl messze és csak az van a fejemben, hogy “Gyerünk, csak addig a fáig fuss el és király vagy!” Aztán a következő fáig, ügyes vagy, még egy fa, te vagy a legjobb és megvan 3 kilométer király vagy, és még egy fa és még egy fa csak így tovább és megvan az 5 kilométer. De ha végig csak arra gondolnék, hogy le kell futnom 5 kilométert, akkor ideges lennék. 

Készítettem nektek egy magyartanulás tervező füzetet három hónapra, ami segít beosztani az időt és megfogalmazni a célokat egy-egy hétre és hónapra.

Mi van benne?

– Segítő kérdések célok megfogalmazásához három hónapra (hosszú távú cél)

– Segítő kérdések célok megfogalmazásához egy hétre / hónapra (rövid távú cél)

– Összefoglaló minden hónap után

– Összefoglaló három hónap után

– Heti tervező

A heti tervezőből nyomtass magadnak, amennyit szeretnél. Lehet, hogy egy oldal is elég, ha minden héten ugyanazt szeretnéd csinálni egy hónapban, mert a rutinkialakítás a célod 🙂

A célokon kívül szintén nagyon fontos, hogy megjutalmazzuk magunkat valamivel, ha sikerült elérni, amit kitűztünk. Erre is van külön rész a tervezőben, hogy véletlenül se maradjon el. Ha csak a hosszútávú célok elérését tartod sikernek, akkor hamar demotiválttá válhatsz.

Bárhol is tartasz, ne felejtsd el, hogy volt nap, amikor a magyar ábécét sem tudtad. Ne legyél túl szigorú sem magadhoz. Sok sikert kívánok az arany középút megtalálásához. 

Mik a céljaid 2021-ben magyartanulással kapcsolatban?

Külön köszönet Barbinak (Hungarize), hogy átnézte a tervezőt és segített az ötleteivel

2021 is almost here and everyone’s resolution is to learn Hungarian one hour a day. I made this post and this planner to think together about goals a little bit. I wrote more about this in the planner but the point is to have exact, realistic and reachable goals. For example if someone wants to take a language exam, that’s a long-term goal. But if that’s the only goal to pass the exam and you don’t have any smaller goals that leads you there then it can be very demotivating, stressful and tiring.

An example: When I run I never think of running 5 kilometers. I always choose a tree that’s not too near but not too far either and the only thing in my head is: ‘Go, just reach that tree and you’re awesome!’ And then to the next tree, you’re doing good, one more tree, you’re the best and you’re done with 3 kilometers awesome, and one more tree and one more, keep going and you’re done with 5 kilometers. But if I only thought of running 5 kilometers I’d be nervous.

I made a Hungarian learning planner for 3 months for you. It helps to schedule better and to set goals for weeks and months.

What’s in it?

– Guiding questions to help you set goals for three months (long-term goal)

– Guiding questions to help you set goals for a week / month (short-term goal)

– Summery after each month

– Summery after three months

– Daily planner

Print out as many daily planner pages you need. One might be enough if you want to do the same thing for a month if your goal is to create new habits 🙂

Besides goals, rewarding yourself is also very important if you reached one of your goals. There’s a separate part for this in the planner, not to forget about it by accident. If you only consider long-term goals success you can easily become demotivated. Wherever you’re at now, don’t forget that there was a day when you didn’t even know Hungarian alphabet. Don’t be too strict to yourself. I’m wishing you the best with finding the golden middle way.

What are your goals for 2021 Hungarian learning wise?

Special thanks to Barbi (Hungarize) for proofreading the planner and for helping with her ideas

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Me!